Hiển thị tất cả 11 kết quả

Hải Sản Trong Nước

Ốc Móng Tay Chúa

690,000

Hải Sản Nhập Khẩu

Vẹm Xanh New Zealand

290,000
-12%

Hải Sản Nhập Khẩu

Bào Ngư Hàn Quốc

1,050,000

Hải Sản Trong Nước

Ốc Hương Thiên Nhiên

790,000

Hải Sản Trong Nước

Hàu

Hải Sản Trong Nước

Sò Huyết

Hải Sản Nhập Khẩu

Cồi Sò Điệp

Hải Sản Nhập Khẩu

Ốc Bulot Pháp

Hải Sản Trong Nước

Tu Hài

330,000

Hải Sản Trong Nước

Ngao 2 Cồi 

260,000