Showing all 9 results

Các Loại Tôm

TÔM MŨ NI ĐEN

990,000

Các Loại Tôm

TÔM MŨ NI ĐỎ

1,690,000

Các Loại Tôm

Tôm Hùm Xanh

750,000

Các Loại Tôm

Tôm Hùm Bông Việt Nam

1,950,000

Các Loại Tôm

Tôm Hùm Tre

950,000

Các Loại Tôm

Tôm Tít

750,000

Các Loại Tôm

Mũ Ni Trắng

680,000