Showing 1–20 of 21 results

Hải Sản Trong Nước

Mực Ống

490,000

Hải Sản Trong Nước

Mực Trứng

450,000

Hải Sản Trong Nước

Mực Lá

520,000

Các Loại Tôm

TÔM MŨ NI ĐEN

990,000

Các Loại Tôm

TÔM MŨ NI ĐỎ

1,690,000

Các Loại Tôm

Tôm Hùm Xanh

690,000

Các Loại Tôm

Tôm Hùm Bông Việt Nam

950,000

Cua - Ghẹ

Ghẹ Xanh

450,000

Hải Sản Trong Nước

Ốc Hương Thiên Nhiên

790,000

Cua - Ghẹ

Ghẹ Đỏ

550,000

Các Loại Tôm

Tôm Hùm Tre

950,000

Các Loại Tôm

Tôm Tít

690,000

Hải Sản Trong Nước

Khô Mực

1,200,000

Hải Sản Trong Nước

Mực Một Nắng

550,000

Hải Sản Trong Nước

Hàu

Hải Sản Trong Nước

Sò Huyết

Cua - Ghẹ

Cua Huỳnh Đế

990,000

Các Loại Tôm

Mũ Ni Trắng

650,000

Cua - Ghẹ

Cua Cà Mau

490,000

Hải Sản Trong Nước

Tu Hài

330,000