Showing all 6 results

Hải Sản Trong Nước

Mực Ống

490,000

Hải Sản Trong Nước

Mực Trứng

450,000

Hải Sản Trong Nước

Mực Lá

520,000

Hải Sản Trong Nước

Khô Mực

1,200,000

Hải Sản Trong Nước

Mực Một Nắng

550,000