Showing all 13 results

Hải Sản Nhập Khẩu

Vẹm Xanh New Zealand

290,000

Hải Sản Nhập Khẩu

Ốc Vòi Voi

690,000

Hải Sản Nhập Khẩu

Bào Ngư Hàn Quốc

1,190,000

Cua - Ghẹ

Cua Canada

750,000

Hải Sản Nhập Khẩu

Cồi Sò Điệp

Hải Sản Nhập Khẩu

Ốc Bulot Pháp