Showing all 2 results

Các Loại Tôm

Tôm Hùm Xanh

750,000

Các Loại Tôm

Tôm Hùm Bông Việt Nam

1,950,000