custom_html_banner1

Showing 1–20 of 34 results

Hải Sản Trong Nước

Mực Ống

490,000

Hải Sản Trong Nước

Mực Trứng

450,000

Hải Sản Trong Nước

Mực Lá

520,000

Các Loại Tôm

TÔM MŨ NI ĐEN

990,000

Các Loại Tôm

TÔM MŨ NI ĐỎ

1,690,000

Hải Sản Nhập Khẩu

Vẹm Xanh New Zealand

290,000

Hải Sản Nhập Khẩu

Ốc Vòi Voi

690,000

Hải Sản Nhập Khẩu

Bào Ngư Hàn Quốc

1,190,000

Cua - Ghẹ

Cua Canada

750,000

Các Loại Tôm

Tôm Hùm Xanh

690,000

Các Loại Tôm

Tôm Hùm Bông Việt Nam

950,000

Cua - Ghẹ

Ghẹ Xanh

450,000

Hải Sản Trong Nước

Ốc Hương Thiên Nhiên

790,000

Cua - Ghẹ

Ghẹ Đỏ

550,000

Các Loại Tôm

Tôm Hùm Tre

950,000

Các Loại Tôm

Tôm Tít

690,000