custom_html_banner1

Showing 1–20 of 29 results

Hải Sản Nhập Khẩu

Vẹm Xanh New Zealand

290,000

Hải Sản Nhập Khẩu

Ốc Vòi Voi

990,000

Hải Sản Nhập Khẩu

Bào Ngư Hàn Quốc

1,250,000

Cua - Ghẹ

Cua Canada

790,000

Các Loại Tôm

Tôm Hùm Xanh

750,000

Các Loại Tôm

Tôm Hùm Bông Việt Nam

1,950,000

Cua - Ghẹ

Ghẹ Xanh

650,000

Hải Sản Trong Nước

Ốc Hương Thiên Nhiên

790,000

Cua - Ghẹ

Ghẹ Đỏ

550,000

Các Loại Tôm

Tôm Hùm Tre

950,000

Các Loại Tôm

Tôm Tít

950,000

Hải Sản Trong Nước

Hàu

Hải Sản Trong Nước

Sò Huyết